Diester Verzekeringsgroep BVBA

Persoonlijk en professioneel advies

Pensioen en gewaarborgd inkomen

Gewaarborgd inkomen

Wat?

De verzekering KBC Gewaarborgd Inkomen voorziet in de uitkering van een maandelijkse rente en de terugbetaling van de premie als u door ongeval of ziekte arbeidsongeschikt bent en uw beroepsinkomsten verliest. Hoeveel dat precies is, hangt volledig af van de ongeschiktheidsgraad. Bij een ongeschiktheid lager dan 25% is er geen uitkering. Bij een ongeschiktheid tussen 25% en 66% is de uitkering gelijk aan de graad van de ongeschiktheid. Bij een ongeschiktheid van 67% of meer wordt de verzekerde rente volledig uitgekeerd.

Formules:

 Er zijn twee mogelijke formules:

  • Ziekten en alle ongevallen: deze formule dekt alle ziekten en ongevallen die voortkomen uit ziekten, arbeidsongevallen en ongevallen in het privéleven.
  • Ziekten en ongevallen in het privéleven: deze formule dekt alle ongeschiktheden die voortvloeien uit ziekten of ongevallen in het privéleven.

Voordelen:

  • Aanvullende dekking invaliditeit: Als de graad van invaliditeit hoger is dan de graad van arbeidsongeschiktheid, wordt voor de uitkering van de rente rekening gehouden met die hogere graad van invaliditeit.
  • Er wordt een premiebelasting van 9,25% aangerekend. De premie is fiscaal aftrekbaar, behalve de premie voor de aanvullende dekking invaliditeit. 

Vindt u dit product interessant?

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons met al uw vragen of maak een vrijblijvende afspraak in een van onze kantoren.

 Bel ons op 013 35 55 70

 Maak een afspraak