Diester Verzekeringsgroep BVBA

Persoonlijk en professioneel advies

Vrije tijd en ontspanning

Reisverzekering

Een reisverzekering kan zowel op jaarbasis (KBC Polis Voor Uw Reizen) als op tijdelijke basis (KBC Vakantiepolis) afgesloten worden. De volgende waarborgen kunnen worden onderschreven in een reisverzekering:

Verzekering bijstand personen

Wat?

Deze reisverzekering dekt onder andere de kosten voor:

 • Hospitalisatie in het buitenland.
 • Een bijkomend verblijf als u langer dan voorzien ter plaatse moet blijven wegens ziekte, ongeval, quarantaine of sluiting van het luchtruim.
 • Uw repatriëring naar België. Andere verzekerden die door deze omstandigheden ook niet naar huis kunnen, worden eveneens gerepatrieerd.
 • De heen- en terugreis van één familielid uit België als u door ziekte of ongeval in een buitenlands ziekenhuis moet blijven en er geen meerderjarig gezinslid te plaatse is. Is de gehospitaliseerde minderjarig, dan zorgen we voor de heen- en terugreis van de ouders.
 • Het opsturen of het ter beschikking stellen van geneesmiddelen die medisch noodzakelijk zijn en ter plaatse niet kunnen worden verkregen.
 • Het opsturen of ter beschikking stellen van een koffer met kledij en van persoonlijk reisgoed ter vervanging van verloren of gestolen bagage.

Voordelen?

 • De medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500 000 euro per persoon. We verdubbelen dat bedrag als u kiest voor de VIP-formule.
 • Zakenreizen zijn standaard meeverzekerd.

Annulatieverzekering

Wat?

U kunt onverwachts niet op reis vertrekken of u moet vervroegd terugkeren? Vaak moet u uw reis toch nog betalen of blijft u met een deel van de kosten zitten. Met onze annulatieverzekering worden deze kosten gedekt bij de volgende redenen:

 • Studies en werk (bijvoorbeeld herexamens, ontslag)
 • Overheidszaken (bijvoorbeeld oproep als jurylid)
 • Reisformaliteiten (negatief reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken, weigering visum of diefstal van identiteitsbewijs)
 • Een gemist vertrek van uw vliegtuig, boot of trein door een ongeval of pech onderweg.

Bagageverzekering

Wat?

Laat uw vakantieplezier niet vergallen door gestolen of beschadigde bagage of uw reiskoffer die nooit op de plaats van bestemming arriveert. Met een bagageverzekering kunt u rekenen op een vergoeding in geval van:

 • diefstal met geweld, bedreiging of braak
 • beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis (aanrijding, overstroming,…)
 • verlies of beschadiging door de vervoersmaatschappij

Verzekering reisongevallen met extra bescherming

Wat?

Deze reisverzekering biedt een vergoeding wanneer u te maken krijgt met een ongeval tijdens uw reis. De vergoeding kan:

 • Tot 100.000 euro bedragen voor blijvende letsels
 • Tot 10.000 euro bedragen voor gemaakte begrafeniskosten.
 • 10.000 euro bedragen bij overlijden.

Voordelen?

 • Als u kiest voor de VIP-formule worden de verzekerde bedragen verdubbeld.
 • Extra bescherming bij een ongeval als zwakke weggebruiker met een motorrijtuig. We vullen de vergoeding die u van het buitenlandse rechtssysteem krijgt aan tot wat in België gebruikelijk is. Dat kan gaan tot een bedrag van 250.000 euro per verzekerde persoon. U geniet ook van deze extra bescherming als u als bestuurder van het motorrijtuig niet aansprakelijk bent voor het ongeval.

Verzekering reisgeschillen

Wat?

Deze verzekering biedt juridische hulp en bijstand bij een aantal welomschreven gevallen, namelijk:

 • Geschillen met reisorganisatoren, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners voor de opgesomde contracten gesloten in alle landen van de Europese Unie en in geografisch Europa.
 • Strafrechtelijke en administratieve problemen met politie en overheid in het buitenland
 • Bij procedures binnen of buiten de rechtbank, zoals bijvoorbeeld bij de geschillencommissie reizen. 

Vindt u dit product interessant?

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons met al uw vragen of maak een vrijblijvende afspraak in een van onze kantoren.

 Bel ons op 013 35 55 70

 Maak een afspraak