Diester Verzekeringsgroep BVBA

Persoonlijk en professioneel advies

Gezin en Gezondheid

Sparen en Gezondheid

Door het afsluiten van een levensverzekering denkt u aan uw toekomst en die van uw gezin. Wij bieden hier verschillende mogelijkheden waarbij u een fiscaal- of niet fiscaal contract kan aansluiten of kiezen voor een spaar- of beleggingsverzekering. Daarnaast zijn er levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden of op de afgesproken vervaldag bij leven.

Misschien houdt u rekening met een financiële reserve voor onverwachte uitgaven op korte termijn zoals onverwachte kosten aan uw wagen of woning, maar denkt u ook al aan uw pensioen? Pensioensparen, lange termijn sparen of een beleggingsverzekering kunnen hier een oplossing bieden.

De producten die KBC op dit vlak aanbiedt, zijn onder te verdelen in de categorieën Spaarverzekering, Beleggingsverzekering en Gezondheidsverzekering en zijn tak 21 producten. Dat betekent dat alle onderstaande producten een gewaarborgd rendement garanderen waarbij het geïnvesteerd kapitaal gewaarborgd is met de bijhorende rente. Er is een uitzondering, namelijk het KBC Live Invest Plan wat een tak 23 product is en bijgevolg geen gewaarborgd rendement heeft. Toch kan dit product wel een hoger rendement aanbieden door het hogere risico.

Opgelet! Deze producten brengen ook kosten met zich mee zoals bv. verzekeringstaksen en beheerskosten.

 

Spaarverzekeringen

Welke financiële gevolgen zijn er voor uw partner en kinderen als u zou sterven? Als uw inkomen er niet meer is om voor hen te zorgen? Krijgen ze de rekeningen nog betaald? Kunnen uw kinderen nog studeren na het middelbaar? Kunnen ze zonder uw inkomen de woonlening blijven aflossen? Dit noemen we de overlijdenskloof. Met onder andere een overlijdensverzekering kunnen we er samen voor zorgen dat uw familie financieel niet in de kou blijft staan als u sterft.

Iedereen in België kan na een lange carrière genieten van een wettelijk pensioen. U bent echter een zeker levenscomfort gewoon en wenst daar niet op in te boeten als u met pensioen gaat? Begin op tijd te sparen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen en kies een levensverzekering die het beste bij u past.

Sparen voor uw (klein)kinderen (KBC Life Junior Plan)

Wat?

Met dit product bouwt u in alle veiligheid een mooi spaarpotje op voor uw (klein)kind.

Voordelen?

 • U houdt de touwtjes in handen.
 • U blijft zeker dat uw (klein)kind het geplande bedrag krijgt, ook als u tijdens de looptijd mocht overlijden.

Voorbeeld:

U hebt drie jonge kinderen en u wilt ze later allemaal de kans geven om verder te studeren? Dat zal erg veel geld kosten. Houd nu al rekening met deze uitgaven door te sparen. U kunt zelfs voorzien dat in het geval u vroeger zou sterven, er toch voldoende geld zal zijn om die studies te bekostigen. Hiervoor kunt u onder andere een levensverzekering afsluiten.

Niet-fiscaal sparen (KBC Life Save Plan)

Wat?

Dit niet-fiscaal product richt zich op verzekerden die willen sparen voor een bepaald doel op korte of lange termijn of verzekerden die willen sparen voor het pensioen na uitputting van de fiscaal voordelige mogelijkheden.

Pensioensparen (KBC Life Pension Plan)

Wat?

Pensioensparen is een product waarbij u kunt zorgen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen zodat u niet hoeft in te boeten op uw levensstandaard. Op tijd voor uw individueel pensioen beginnen sparen is dan ook de boodschap.

Voordelen?

 • Een gewaarborgd rendement
 • Belastingvoordeel: In 2015 is 30% van het gestorte bedrag (maximaal 940 euro) fiscaal aftrekbaar.

Lange termijn sparen (KBC Life Pension Plan Plus)

Wat?

In tegenstelling tot het pensioensparen hoort dit product onder de noemer van het lange termijn sparen. Het product is vooral aantrekkelijk wanneer de lening van uw huis (bijna) afbetaald is.

Voordelen?

 • U blijft genieten van het fiscaal voordeel: Op elke storting ontvangt u een belastingvermindering van 30%. Afhankelijk van uw inkomen kunt u dit jaar tot 2260 euro per persoon sparen.

Sparen om een huis te kopen (KBC Life Home Plan)

Wat?

Dit product kan onder beide fiscale stelsels vallen, zowel onder lange termijn sparen, als onder pensioensparen en biedt jonge koppels en alleenstaanden de mogelijkheid om te sparen voor een huis op middellange termijn.

Voordelen?

 • Met dit product wordt een spaarpot opgebouwd waarmee men de schuldsaldoverzekering kan afbetalen in de eerste jaren.

 

Beleggingsverzekeringen

Veilige belegging met minimumrendement

Wat?

Dit product is een beleggingsverzekering met een gewaarborgd minimumrendement en eventueel jaarlijkse winstdeelname waarbij éénmalig een koopsom van minstens 3000 euro wordt belegd. Dit kapitaal moet acht jaar vastliggen. Daarna kan u het kapitaal afhalen zonder roerende voorheffing en uitstapkosten.

Extra:

Voor de extra waarborg overlijden heeft de verzekeringsnemer de keuze tussen een aanvulling met een bedrag (minimum 1250 euro), een percentage (voorwaarden zijn kapitaal overlijden minimaal 1250 euro en de reserve minimaal 12500 euro), aanvulling tot een bedrag (minimum 7425 euro) of met een aanvulling tot 130%.

Belegging zonder minimumrendement

Wat?

Een tak 23-product, d.i. een levensverzekering zonder gewaarborgd rendement gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen (max. 5). Er geldt een doorlopende intekenmogelijkheid en onbeperkte duur. U kunt kiezen tussen een regelmatige spaarformule (Budgetformule) of een koopsomformule (Capitalformule).

Voordelen:

 • De verdeelsleutel, d.i. verdeling onder gekozen fondsen kan op elk moment gratis gewijzigd worden.
 • Een fondsenwissel waarbij er gewisseld kan worden tussen de beschikbare fondsen is één keer per kalenderjaar gratis. De verschillende fondsen kunnen opgedeeld worden in vier verschillende klassen, gaande van zeer defensief, defensief en dynamisch tot zeer dynamisch.

 

Gezondheidsverzekering

Hospitalisatieverzekering

Wat?

Een hospitalisatieverzekering garandeert een ruime dekking bij de hospitalisatie voor onder andere een bevalling, ongeval, ziekte, enz. Bij een hospitalisatie komt de mutualiteit immers niet altijd tussen voor alle kosten.

Voordelen?

 • Twee maanden voor en zes maanden na de hospitalisatie zijn gedekt.
 • Dankzij de Assurcard - een derdebetalerssyteem – hoeft u enkel de kaart af te geven bij aankomst in het ziekenhuis en KBC verwittigen op het gratis nummer 0800 90 068.
 • Extra kortingen zijn mogelijk door vrije keuze franchise of keuze tweepersoonskamer.
 • Eenmaal u een hospitalisatieverzekering hebt, kan ze niet opgezegd worden als u er “te veel” gebruik van zou moeten maken. Het is met andere woorden een levenslange oplossing.

Nieuw product:

Het hospitalisatieplan is een unieke combinatie van verzekeren en sparen indien u momenteel al een hospitalisatieverzekering hebt via uw werkgever die eindigt op uw pensioenleeftijd of bij ontslag. De hospitalisatieverzekering dekt de medische kosten van de ziekenhuisopname terwijl het gezinsinkomen wordt beschermd. Het hospitalisatieplan zorgt er ook voor dat een hospitalisatieverzekering later betaalbaar blijft.
Van zodra u uw hospitalisatieplan wilt omzetten naar een hospitalisatieverzekering is er geen nieuwe medische acceptatie nodig en wordt de premie gewoon betaald uit de opgebouwde spaarpot.
Eenmaal het Hospitalisatieplan is opgestart, hebt u ook hier een levenslange oplossing.

Zorgverzekering (Het KBC-Zorgplan)

Wat?

Deze zorgverzekering zorgt dat u – in geval van zware en permanente zorgbehoevendheid - toch op uw beide oren kunt slapen. Het Zorgplan geeft u en uw familie financiële gemoedsrust, ongeacht waar (thuis, assistentiewoning, woon- en zorgcentrum) of door wie (familie, professionele hulpverstrekkers) u wordt verzorgd.

Voordelen?

 • Het maakt geen verschil of u te maken hebt met fysieke of met psychische zorgbehoevendheid, zoals dementie.
 • Het KBC-Zorgplan kan een aanvulling zijn op de Vlaamse zorgverzekering.

Uitvaartverzekering

Wat?

Deze verzekering is gericht op particulieren, voornamelijk op alleenstaanden of gezinnen waarbij één van de partners een hoog inkomen heeft. Bij deze doelgroep zal de overlijdenskloof namelijk de zwaarste gevolgen hebben. Met deze uitvaartverzekering bent u goed voorbereid in het belang van de nabestaanden.

Mogelijkheden?

Er zijn twee opties: ofwel is de factuur van de uitvaart hoger dan het verzekerd kapitaal en zullen de begunstigden nog een deel moeten bijleggen ofwel is de factuur lager dan het verzekerd kapitaal en zal het nalatenschap het resterend saldo ontvangen.

Overlijdensverzekering

Wat?

Een tijdelijke verzekering die de financiële gevolgen van het overlijden van de verzekerde indekt tegen de betaling van risicopremies. Tijdelijk betekent dat deze verzekering een vaste looptijd heeft. Daarenboven is het verzekerd risico het (eventueel) overlijden van de verzekerde. De risicopremies evolueren mee met de leeftijd van de verzekerde.

Vindt u dit product interessant?

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons met al uw vragen of maak een vrijblijvende afspraak in een van onze kantoren.

 Bel ons op 013 35 55 70

 Maak een afspraak