Diester Verzekeringsgroep BVBA

Persoonlijk en professioneel advies

Gezin en Gezondheid

Gewaarborgd inkomen

Wat?

Deze verzekering voorziet een maandelijks vervangingsinkomen ofwel een gewaarborgd inkomen wanneer u tijdelijk of voorgoed niet meer kunt werken als gevolg van ziekte of ongeval. Hierbij kunt u kiezen voor een vaste, een klimmende of een geïndexeerde rente.

Waarom Gewaarborgd Inkomen?

Wanneer u niet meer kunt werken als gevolg van een ongeval of een ziekte wordt het loonverlies gedeeltelijk opgevangen door de Sociale Zekerheid. Het brutoloon wordt momenteel geplafonneerd tot zo'n 3.000 euro en, afhankelijk van uw gezinssituatie, ontvangt u maar een percentage van dat geplafonneerd loon. Als werknemer met personen ten laste valt u na 1 jaar invaliditeit terug op 65% (maximaal ongeveer 1.950 euro). Een werknemer zonder personen ten laste valt na 1 jaar terug op 40% van het brutoloon (maximaal ongeveer 1.175 euro). Het valt meteen op dat dit zware gevolgen kan hebben voor het gezin. Een gewaarborgd inkomen kan hier voor de nodige compensatie zorgen.

Voordelen?

  • Als u uw beroepskosten kunt bewijzen dan zijn de premies fiscaal aftrekbaar van uw inkomen. (In het forfaitaire stelsel echter wordt verondersteld dat de premie inbegrepen is in het forfaitaire bedrag.)

Vindt u dit product interessant?

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons met al uw vragen of maak een vrijblijvende afspraak in een van onze kantoren.

 Bel ons op 013 35 55 70

 Maak een afspraak