Diester Verzekeringsgroep BVBA

Persoonlijk en professioneel advies

Gezin en Gezondheid

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gezin

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Gezin maakt deel uit van de familiale verzekering en verzekert u en uw gezin voor de schade toegebracht aan anderen in de privésfeer. Hieronder onderscheiden we twee opties: verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven en een verzekering rechtsbijstand die voorziet in juridische en financiële bijstand bij geschillen in de persoonlijke leefsfeer.

Verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven

Wat?

Wanneer u, iemand van uw gezin of een van uw dieren schade berokkent aan iemand anders tijdens de vrije tijd, betaalt deze verzekering het slachtoffer in uw plaats voor de geleden schade.

Voor wie?

Iedereen die bij u inwoont is verzekerd! Ook wie tijdelijk ergens anders verblijft (op kot, in het buitenland, ...) of permanent opgenomen wordt in een rust- of verzorgingsinstelling of niet-inwonende kinderen zonder eigen inkomen.

Extra:

Bovenop de standaarddekking zijn er nog uitbreidingen mogelijk zoals:

 • Verzekering voor de hond
  Wanneer uw hond iemand van de eigen familie bijt, u gebeten wordt door een andere hond of uw hond een ongeval veroorzaakt en u zelf schade lijdt.
 • Verplichte arbeidsongevallenverzekering (vriendendiensten inbegrepen)
  Wanneer u personeel tewerkstelt, bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Bv. voor de poetsvrouw
 • Verzekering van uw bijverdienste
  Deze uitbreiding is geschikt voor gezinnen waarvan één of meer inwonende gezinsleden een bijverdienste hebben. Een bijverdienste wordt beschouwd als een beroepsactiviteit buiten de privésfeer en wordt, in geval van schade, niet verzekerd in de verzekering van de aansprakelijkheid in het privéleven.
 • Verzekering voor u als lesgever
  Deze extra verzekering hebt u nodig als u of iemand van uw gezin lesgeeft en hiermee iets verdient.
 • Verzekering voor u als onthaalgezin
  Deze verzekering hebt u nodig als u kinderen opvangt bij u thuis en hiervoor een vergoeding ontvangt.

Verzekering rechtsbijstand

Wat?

Deze verzekering voorziet zowel juridische als financiële bijstand bij geschillen in de privésfeer en vordert bij schade een vergoeding van de aansprakelijke. Ook als deze persoon u niet kan vergoeden is de uitkering verzekerd door ons. Wanneer u schade veroorzaakt of een onopzettelijk misdrijf pleegt, kunt u rekenen op verdediging.

Extra:

Verzekering rechtsbijstand omni-contract: Deze verzekering is de standaard verzekering rechtsbijstand met inbegrip van een bescherming tegen contractuele geschillen.

Vindt u dit product interessant?

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons met al uw vragen of maak een vrijblijvende afspraak in een van onze kantoren.

 Bel ons op 013 35 55 70

 Maak een afspraak